Archive for the ‘Értékesség – Az intelligencia 8 formája’ Category

Az értékességről

 

Felszabadító érzés, ha elengeded, hogy meghatározóan fontos számodra, hogy a másik ember értékeljen. 

Ha belegondolsz, igazából megteszik elvárás nélkül is. Hozzámérnek a saját értékrendjükhöz.

 

Amilyen hamis istenben, bálványban hisznek, amit ők értékesnek tartanak, ahhoz mérnek.

A szülők, az iskola ahhoz mér, amilyen elképzelésük, hitrendszerük van,hogy mire van szükség a boldoguláshoz.

 

Ha felszínesek, akkor megmaradnak a külsőségeknél. Itt azért érdemes beszélni a média által csillogóvá „varázsolt” hamis világról… Mindig van nálad szebb, műveltebb, sportosabb, sikeresebb…

Ezért igen, hozd ki a lehető legjobbat a külsődből is, de igazán a belső harmónia kisugárzása az, amit nem árusítanak. Ehhez az elfogadáson keresztül vezet az út.

 

Mert a bölcsesség arany középútja az, elfogadom ami adott, amin nem tudok változtatni, vagy nem éri meg a belerakott időt, pénzt, energiát. Arra fordítom az erőmet, időmet, hogy a tehetségemet, a legjobb adottságaimat kibontsam.

 

Belső értékek, képességek szerint az intelligenciának 8 formája van ( forrás: hamoniaban.hu )

 

  

  1. Nyelvi (verbális) intelligencia

 

Kiváló beszédkészség, nagy és választékos szókincs, árnyalt kifejezésmód jellemzi a verbális embert. Akinél ez a terület erős, az könnyen beszél, gondolatait világosan ki tudja fejezni, elemzései, leírásai pontosak, érthetőek, vitái tartalmasak, érdekesek. A nyelvi intelligenciával rendelkező az összetett eszméket és gondolatokat is úgy tudja előadni, hogy az mindenki számára érthetővé és izgalmassá válik.
Imád olvasni, jegyzeteket készíteni, erőfeszítés nélkül megy neki a nyelvtanulás, könnyedén képes rímfaragásra és nyelvi feladványok megfejtésére.

Ezen intelligencia dominanciája jellemző többnyire az írókra, költőkre, színészekre, politikusokra, marketing szakemberekre, idegenvezetőkre.

 

  1. Logikai (matematikai) intelligencia

 

Kiválóan átlát bonyolult összefüggéseket, képes rendszerben gondolkodni. Felismeri a logikai és numerikus mintázatokat, szeret elemezni, de elemzései mindig erőteljes logikán alapulnak. 
A matematikai intelligenciával rendelkező kedveli a logikai feladványokat és a fejtörőket. Kiemelkedően jó mindenfajta számolásban és az absztrakt gondolkodásban. Általában kiváló az időbeosztásban és a pénzügyekben is.

Ezen intelligencia dominanciája jellemző többnyire a mérnökökre, tudósokra, matematikusokra, könyvelőkre, gazdasági elemzőkre, építészekre, nyomozókra.

 

    3. Térbeli (vizuális) intelligencia

A vizuális típus elsősorban képekben, látványban gondolkodik, képes évekre visszamenőleg felidézni régi helyeket, embereket, sőt akár azt is, hogy ki-milyen színű ruhát viselt egy 10 évvel ezelőtti esküvőn. Jól tájékozódik, kiválóan olvas térképet, remekül tud navigálni. Nagyszerűen lát térben, mentális képalkotása erős, képzelete nagyon aktív. Jól kiigazodik műszaki rajzokon, szabásmintákon és bútor-összeszerelési útmutatókon.

Ezen intelligencia dominanciája jellemző többnyire a festőkre, szobrászokra, divattervezőkre, iparművészekre, műszaki rajzolókra, építészekre, kertépítőkre.

 

         4.Mozgásos (testi) intelligencia

 

A testi intelligencia jellemzője a harmonikus mozgás, az a képesség, amikor valaki képes a testét hatékonyan és ügyesen irányítani a különböző fizikai képességeit használva. Hatalmas jelentősége van ennél az intelligenciafajtánál a szem – kéz koordinációnak és a megfelelő időzítésnek. A mozgásos intelligenciájú emberre jellemző, hogy kiváló a kézügyessége, könnyen épít dolgokat, és nagyon sokféle sporthoz, tánchoz van érzéke.
Gyerekként és felnőttként egyaránt szívesen játszik “építős” játékokat, mint például a lego vagy a homokvárépítés. Jellemző, hogy szeretnek sütni-főzni, díszíteni, kreatív kézműves dolgokat létrehozni, szerelni, kisgyerekként mindenhová felmászni. Fontos életükben a mozgás, több fajta sportágat is kipróbálhatnak, és szinte minden mozgásos tevékenységükre jellemző a könnyedség és tehetség.

Ezen intelligencia dominanciája jellemző többnyire a sportolókra, edzőkre, táncművészekre, szerelőkre, szakácsokra, fodrászokra, autóversenyzőkre, pilótákra.

 

         5.Zenei (ritmus) intelligencia

 

Zenei intelligencia alatt a zene és ritmus létrehozásának, fenntartásának és értékelésének képességét értjük. Ezen típusú ember képes idegen dallamokat első hallásra megjegyezni és hibátlanul visszaadni. Szereti a zenét, kiváló a ritmusérzéke, és sokszor hangszeren is játszik. Nagyon jól képes megjegyezni mondókákat, amelyekhez jellegzetes ütem tartozik.
Sok esetben jár együtt ez az intelligenciafajta érzelmekkel, és kapcsolódhat a matematikai intelligenciához is.

Ezen intelligencia dominanciája jellemző többnyire a zenészekre, zeneszerzőkre, zenetanárokra, énekesekre, zenekritikusokra, hangszerkészítőkre, hangszeres előadóművészekre.

 

        6. Természeti intelligencia

Ez a fajta intelligencia határozza meg és értékeli mindazt, ami a természetből ered. Az a fajta képesség, amellyel megkülönböztetjük és osztályozzuk a természeti jelenségeket, a növény- és állatfajokat.
A kiemelkedő természeti intelligenciájú gyerek a természet jelenségein keresztül látja és érti meg a környezetét. Gyakran állatokkal játszik, szeret a kertben vagy az erdőben bóklászni. Követ, virágot, bogarat gyűjt, megfigyeli őket, osztályozza a hasonlóságokat, a különbségeket. Felnőttként is sokat járja a természetet, szeret túrázni, növényeket – ásványokat gyűjteni, szereti és ismeri az állatokat.

Ezen intelligencia dominanciája jellemző többnyire a kertészekre, botanikusokra, biológusokra, állatgondozókra, környezetvédőkre, állattenyésztőkre, túravezetőkre.

 

        7. Társas (interperszonális) intelligencia

Az interperszonális intelligenciájú embert magas empátiás képesség jellemzi, gyorsan felismeri és megérti mások érzelmeit, vágyait, motivációit. Ezzel a képességgel könnyen képes az együttműködésre, jól tud motiválni és hatékonyan vezetni másokat. Gyorsan kiépíti a bizalmat, hatékonyan kommunikál, átlátja az emberi kapcsolatok útvesztőit is.

Ezen intelligencia dominanciája jellemző többnyire a tanárokra, óvónőkre, cégvezetőkre, üzletkötőkre, tanácsadókra, pszichiáterekre, gondozókra, szociális munkásokra.

 

        8. Személyes, intraperszonális intelligencia

A személyes intelligenciájú ember jól ismeri önmagát, erősségeit- és gyenge pontjait egyaránt, felismeri és kézben tartja saját érzelmeit. Összhangban van saját gondolataival, és elsődleges számára, hogy belsőleg motivált legyen, nincs szüksége külső megerősítésre. Képes célokat kitűzni és tanulni saját kudarcaiból. Szívesen dolgozik egyedül, saját ritmusában, saját maga által kialakított körülmények között. Sokat gondolkodik a világ és a dolgok értelmén, saját helyén a világban, küldetésén.

Ezen intelligencia dominanciája jellemző többnyire a pszichológusokra, tanácsadókra, írókra, költőkre, filozófusokra, képzőművészekre.

 

Hozzáteszem, hogy kiemelten fontos az, hogy megtaláljuk a magunk erősségeit, azokat fejlesszük leginkább, hiszen csak így építhetjük ki azt a belső biztonságot és önbizalmat, ami minden siker és boldogulás forrása.

 

Még szeretnék helyreigazítás tenni azzal kapcsolatban, hogy az iskolarendszer kiemelten értékesebbnek jelzi vissza az extrovertáltságot az introvertáltság hátrányára. A nyitott személyiség barátkozó, szeret szerepelni, elsőként jelentkezik bármire. Vannak életterületek, ahol ez nemcsak hasznos, de roppant kívánatos tulajdonság.

 

De. Az érzelmi intelligencia, az önismeret magas szintje, ami az introvertáltakat jellemzi, ez a meghatározója a spirituális útnak. Az ahogy bent úgy kint, az belül kezdődik.

 

Ha valaki eljut oda, felismeri, hogy a lelki és a spirituális fejlődéséért tartózkodik itt és most ezen a bolygón, akkor el kell tudni engedni azokat az értékrendeket, elvárásokat, amik egy egyént a társadalom sikeres tagjává avanzsálnak.

 

Azok a belső tulajdonságok, mint önérvényesítés, spirituális igazságok keresése, meditatív nyugalom és sorolhatnám, a tömegek szemében érthetetlen, élhetetlen.

 

Ha viszont rajta vagyunk a saját utunkon, a tömeg dolgok már nem számítanak.

 

 

Áldás kísérjen utadon!

 
domoszlaikatalin on március - 21 - 2021
Hozzászólások kikapcsolva