Egyéniben Online, időpont egyeztetéssel!

 

 

A Hellinger Családállítás módszerével a tudatalattiban működő, erőteljes, meghatározó erejű sorsforgatókönyvek feloldása a célunk. Ezek a rejtett minták okozhatnak sikertelenséget munkában, anyagiakban, párkapcsolatban. Fizikai betegségek hátterében is megtalálhatjuk a megbetegítő családi dinamikák rendszerét.  

 

Hellingeri törvények

 

  1. A hely a családban 

 

A nagy családi lélek, más néven morfogenetikus mező törvények alapján működik. Ha egy konfliktus megsérti ezeknek a törvényeknek a rendjét, a családunk lelke jelzést ad, a hibás működés történt, eltért a család a szeretet rendjétől. 

Ugyanaz a hibás minta aztán ismétlődik generációkon át egészen addig, amíg a szeretet rendje helyre nincs állítva, amíg a család lelke meg nem gyógyul visszatérve a szeretet rendjéhez. 

A Hellinger-féle családállítás törvénye szerint ebben a rendszerben minden egyes családtagnak megvan a maga helye, felelőssége és feladata (vesd össze a kirakós játékkal: csak akkor jó a kirakott kép, ha mindegyik darabkája megvan, és mindegyik a saját helyén van), és csak a saját helyén élhet jól. Azért született le, hogy önmaga lehessen, a saját életútját járja,  a saját helyén teljesedjen ki. 

 Az ember a szülőjétől kapja a legértékesebb dolgot, magát az életet. Ezért számára mindig a szülő a Nagy, ő maga pedig a Kicsi. Amennyiben a gyerek a szülővel egy szinten lévőnek éli meg magát, (pl. aktívan beleavatkozik a szülők párkapcsolatába, pártot fog és tanácsot ad), vagy a szülőjénél is nagyobbnak éli meg magát (pl.: megadom neked apám, amit annak idején nem kaptál meg a nagyszüleimtől), akkor élményszinten egy vagy két generációs létrafokkal feljebb ugrik a saját helyénél. Nagyobbnak, különbnek élheti meg magát akkor is, ha a szüleit lenézi vagy éppen szemrehányó, követelőző. Előfordul, hogy maga  a szülő megy le „gyerekbe” . Rápakoja a saját problémáját a gyerekére, mentse meg például a szülei kapcsolatát, vagy a szülő helyett szülő pótlékké váljon a testvére számára. Ezzel olyan terhet vesz magára, amit addig cipel, amíg képes elengedni. Ismétlődhet minden felelősség vállalást érintő helyzetben, magyarul mindig többet próbál megoldani és vállalni, mint amennyi megoldható és elvárható. Ha egy gyermek nem a saját helyén van, gyökértelenné és stresszessé is válik. Élményeiből hiányzik a gyerek-lét, amit majd nagy valószínűséggel a párkapcsolatában fog megpróbálni pótolni. 

Van olyan eset, például válás esetén, hogy a gyerek odaáll a szülő mellé pót partnerként. Ez a kötődés kitölti azt a helyet, amit a gyermek számára felnőtté válva a saját párkapcsolatának kellene betöltenie. Nem marad elég hely arra, hogy kötődni tudjon egy társhoz, hogy teljes egészében oda tegye magát a saját párkapcsolata és a saját gyermekei számára…  

Rendnek kell lennie vízszintes irányban is: az azonos generációs létrafokon állók között van első, második, harmadik, sokadik aszerint, hogy ki hányadikként érkezett a családi rendszerbe. Van első, második, sokadik gyerek, és van első, második, sokadik fontos kapcsolat az ember felnőtt életében. Ha elveszik valakitől az őt megillető helyet, akkor azt a rendszer mintegy “jóváteszi”.

 

A karma amit előző életekből magunkkal hozunk, meghatározza melyik helyet foglaljuk el a családban.

 

Fontos ez, hogy a családban is rend legyen és el tudjuk azt fogadni, hogy az időrendi sorrend szerint hányadikak vagyunk.

 

Ha egy kisebb testvér irányítani akar, átvenni az elsőszülött helyét, kibillen a rend. Akkor is sérül a rend, ha valaki párkapcsolatban az őt megelőző partnert lenézi, elítéli, vetélkedő vagy ellenséges. Az előző partnerek okkal váltak fontossá és azok a negatív érzések, amik hozzá kapcsolódnak, csupán az adott ember kivetítései, elakadásai. Ha meg tudjuk adni a tiszteletet akkor a hely helyreáll. 

Lehetünk teljesek a második helyen vagy az x. helyen is, ha felismerjük miért választottuk pont ezt a tapasztalatot és pont ebben a családi rendszerben. 

Az elsőszülött is okkal választotta a helyét. A konfliktus amit fel kell dolgoznia, hogy egy darabig ő a „világ közepe” az első és egyetlen, aztán helyet kell adnia a többieknek is, megtanulni osztozni a figyelmen, a szereteten. Irányítani a jó értelemben, basáskodás nélkül. 

Amikor kioldjuk a felesleges ellentéteteket, helyreállítjuk az oldás során a rendet, ki-ki elfoglalja a saját helyét a család újra a szeretet rendjének megfelelően működik.

Ebben harmónia van, áramlik az erő és a szeretet újra, akadályok nélkül.

 

 

Hellingeri törvények 2. rész
 

Az odatartozás rendje: Hellinger szerint a legmélyebb boldogság az odatartozás érzése, a legnagyobb félelem pedig a kirekesztéstől való rettegés, az, hogy kitagadnak, elutasítanak vagy elhagynak minket. A család minden egyes tagjának egyenlő joga van ahhoz, hogy a többiek odatartozónak ismerjék el.

Ez a jog sérül, ha valakit ténylegesen kitagadnak, például amikor a család morális értékeivel ellenkező cselekedetet követett el. Érdekes kérdés maga a család morális szintje. Mert például egy maffiózó családban természetes a halálbüntetés a családon belül árulás esetén, ha valaki megpróbálna a bűncselekmények ellen fellépni, a rendőrséghez fordulni…
Enyhébb formában, ha valaki szembeszáll a családdal, morális problémák miatt, simán kilöki a család.
Előfordul, hogy azért próbálnak meg elfelejteni valakit, mert nagyon fájdalmas az emléke. Például, kiszorítani egy korán meghalt kisgyerek emlékét, akit igyekeznek kitörölni a családi köztudatból, és úgy tenni, mintha soha nem is létezett volna. A gyermek energetikai lenyomata azonban ott van a mezőben, a családi lélekben. Ugyanez az energetikai lenyomat ott marad spontán vetélés vagy abortusz esetén is. Az abortusz mély, tudattalan bűntudatot okoz a szülőknél, elsősorban persze az anyánál, ezt a bűntudatot az élő testvérek is teherként tovább vihetik.
Ha egy gyermeket az egyik vagy mindkét szülője nem akart, vagy más nemű gyermeket szeretett volna, maradandó sérülést okoz, a „nem kellek” érzését, ami például súlyos teherként áttevődik a munka életterületre is. Komoly nehézségeket okoz munkát találnia, átéreznie, van helye, tartozik valahová. Ez is generációs ismétlődő mintát hoz létre. Ez a minta megnyilvánulhat túlragaszkodásban is, az a gyermek, akit nem akartak, kötődhet a legerősebben.
Különös jelenség az elveszett ikerpár esete: az újabb vizsgálatok szerint átlagosan minden 8-10-edik terhesség ikerterhességnek indul, ám az egyik egy pontnál nem fejlődik tovább. Nyomtalanul felszívódik, vagy csomóként marad a placentában, és az is előfordul, hogy a megszületett gyermekben egy ciszta tartalmazza az elveszett ikertestvér embrionális szöveteit. Még ha nem is tudnak az elveszett ikerről, a megszületett párja lelkében és sejtjeiben ott van a lenyomata, és akár egy életen át tudattalanul keresheti őt.
Ehhez a tudattalan kereséshez még a következő tünetek társulhatnak: bűntudat amiért életben maradt, önsorsrontás, két ember helyetti teljesítés, elhízás, mert kettő helyett eszik, félembernek érezheti magát, párkapcsolatban halálfélelem, ha a párja nem hozzáférhető azonnal…
Itt szeretném megemlíteni Dr. Hawkins állásfoglalását a lélekpár, ikerláng elmélettel kapcsolatban. Nincs ikerlángunk, lélekpárunk, ez egy romantikus maszlag. Jól eladható a spiri-ezo piacon, mert aki elveszítette például az ikertestvérét, az tudattalanul is egy bizonyos embert keres… Ha ketten voltak az anyaméhben. A másik oka, hogy valaki bedől ennek az illúziónak, hogy az ikerlángját, a lélekpárját kell megtalálnia, bevonzania, aki az egyetlen egy a számára, az hogy egy előző életbeli párját keresi. Volt egy nagy szerelem, lelki kapcsolódás, boldogság előző életben és az erről áthozott, szintén tudatalatti emlékek hajtják, hogy átélhesse ugyanezt, ugyanezzel a lélekkel.
Ezért kiemelten fontosnak tartom a terápiás munkám során kioldani ezeket a láthatatlan kötelékeket. Mert lelki kapcsolódás, szívből szívbe, itt ebben a leszületésben akkor jöhet létre, ha el tudjuk engedni azt, aki most nem született le. Vagy ha előző életben együtt is voltunk, ebben a leszületésben nem feltétlenül van egymással dolgunk, szerethet az akkori párunk valaki mást, el kell hát engedni és bevonzani másik embert, akivel jobb, boldogabb kapcsolatot tudunk megélni.
Visszatérve az odatartozás törvényéhez, megtagadjuk még akkor is, ha azt mondjuk, hogy családunk tagja pl. szívinfarktusban halt meg, holott öngyilkos lett. Az ember sorsát tagadjuk meg, holott az ember és a sorsa elválaszthatatlan egymástól.
Ha valamelyik felmenő generációban a család örökbe ad egy gyermeket, generációs teherként ismétlődő minta jön létre. Ha valaki a mostani generációból ezt, mint sorsmintát magára veszi, szinte kiprovokálja az antiszociális viselkedésével magát a kitagadást – úgy hogy fogalma sincs, valójában miért teszi ezt, a család és a barátok is értetlenül állnak, miért teszi magát és a kapcsolatait tönkre. Bűncselekményekbe, droghasználatba sodródik.
Az örökbe adott gyermek tudattalanul az eredeti családjához kötődik, ezzel nagy terhet hordoz és hoz át a mostani családjába. Hiszen ha az eredeti családja képtelen volt a gyermek felnevelését biztosítani, nemcsak a szülők, de a nagyobb család sem volt képes felvállani ezt a feladatot, akkor az a család jelentősen terhelt negatív mintákkal.
Bármelyik ponton sérül az odatartozás törvénye, a nagy családi lélek nyugtalan, konfliktusokkal terhelt. Ezért maga az oldás, a szeretet rendjének a helyreállítása nem csak az egyén sorsát szabadítja fel, hanem az egész családra jótékonyan hat.
 
 
Hellingeri törények 3. rész
 
Az adok-kapok egyensúlya
 
A gyermek a szüleitől kapja az életét. Az élet mindig felülről lefelé áramlik, a szülőtől a gyermek felé.
Azt, hogy hová születünk le, a saját karmikus vállalásunk határozza meg.
 
Ezért ha valaki úgy érzi, a szülő másként kellett volna, hogy nevelje, jobban kellett volna szeresse, bármilyen elégedetlenséget, neheztelés visz magával, az az ember nem tud felnőni, elveszik a szenvedés csapdájában.
Ugyanis a szülő azt adta, amire képes volt. Odaadott mindent, amit oda tudott adni. Jót, rosszat egyaránt.
Ha fájdalmat okozott, azt a saját teremtett karmád miatt vállaltad be, hogy megéled.
 
A megbocsátás nem arról szól, hogy kimondjuk, hogy helyeseljük azt, ami megtörtént. Hogy jólesett ????
A megbocsátás arról szól, elfogadod, így, ezen az áron kaptad az életed. Túllépsz azon a fájdalmon, ami megsebzett, mert ezek a sebek meggyógyulhatnak. Ha teszel is érte, hogy így legyen. A szülő is viszi magával a karmáját, kap majd tanításokat, fejlődési lehetőséget, hogy jobb emberé, jobb szülővé válhasson.
Ezért a Hellingeri családállításos oldások mellett gyógyító erejű az előző életek megismerése, a saját, teremtett negatív karmánk megismerése és kioldása.
 
Mert maga a szenvedés az elfogadás hiányából fakad. Abból, hogy nem tudod elfogadni, a szülő nem tudott másként nevelni, többet adni, jobban törődni veled. Ő is egy hozott készletből gazdálkodott ???? Ezen kívül még akkor is beleragadhatunk a szenvedésbe, ha elhárítjuk a fájdalom és a félelem feloldását, inkább haragszunk, inkább szemben állunk, neheztelünk, elégedetlenkedünk. A neheztelést érdemes letenni, elengedni. Önmagadért tedd meg. Mert felszabadít.
A szülő gyermek kapcsolat konfliktusait addig érdemes oldani, amíg a teljes elfogadás megtörténik. Így kaptam az életet, ennyit és ezen a módon kaptam a szüleimtől. Az élet az enyém, amire szükségem van felnőttként, most már megoldom. Túllépek a fájdalmakon, csalódásokon, a hálás vagyok a jóért, amit kaptam.
A rend szerint aztán továbbadjuk a saját gyermekeinknek.
 
S ha a saját gyermekünk is kap a nehéz és fájdalmas tapasztalatokból, legyél erre tudatos, ő is vállalta, hogy ezeket átéli. Ezért érdemes a bűntudatot, a jaj mit is okoztam a gyerekemnek teljesen kioldani.
Ehhez a munkához készítettem vezetett meditációt, ezen a linken találod:

https://youtu.be/cz4ZX3Gb2j4

 
 
 
 
A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, álló emberek, égbolt, felhő, félhomály, óceán, túra/szabadtéri, természet és víz

 

 

Jelentkezés, bővebb információ emailban dk1011@live.dk
 
 

 

A csoportos családállítás során az oldást kérő személy két-három mondatban elmondja a témáját, majd a csoportból a önmaga helyett megszemélyesítőt választ. A problémához kapcsolódó további családtagokat is egy-egy ember képviseli a csoportból. Helyüket a térben a vezető jelöli ki, vagy megkéri az egyént, hogy kezeit vállukra téve helyezze el őket úgy, ahogy abban a pillanatban érzi. Ezután magától elindul a személyek mozgása, mert érzik és megélik az egyén és a sorsában lévő érzéseket, a probléma gyökérokát képviselő eseményeket, az abból ma is ható, meghatározó energiákat, kötődéseket.  Ezután következik a tudattalan szeretetből fakadó kötődések feloldása, és a tudatos szeretet kialakítása: az egyén a felvállalt sorsot nagy tisztelettel „visszaadja” annak, akihez az tartozik, gondolkodásmódja ítéletmentessé válik és „elkezdheti” a saját életét.

 

Hogyan működik a Családállítás online?

A Családállítást kérő vezetett meditációban kapcsolódik a családtagokhoz. Ők a meditációban lelki szinten kapcsolódnak az állítást kérőhöz, felszínre hozva a mélyben elrejtett érzéseket, az agyon hallgatott, feloldásra váró konfliktusokat, hogy az azok mögött ható energiák, minták felismerhetők  legyenek és a gyógyító energiák áthassák a család működését, egészségesebb, boldogabb életminőséget adhassanak a család tagjainak. A vezetett meditációban ugyanúgy megnyilvánul a Családban lévő hatalmas gyógyító erő és akarat, ami a család sérült működését a Szeretet Rendje felé mozdítja el, mint ahogy katartikus élményt ad a csoportos család állítás.

Mikor van szükség Családállításra?

- ha valaki felismeri, hogy valamelyik családtagjának az életét követi, bár megpróbálta, de sorozatosan sikertelen az élete megváltoztatására

- amikor valaki azt érzi, hogy nem azonos önmagával, nem találja a helyét az életben

- amikor valaki nagyon jó képességű, törekvő, mégis kudarcokkal teli az élete

- sorozatos betegségek, balesetek megjelenése, normál életvitel mellett

- sorozatosan újraismétlődő szituációk, amit az ember igazságtalannak, indokolatlannak él meg

- új párkapcsolat bevonzásában nehézségek, gyermekvállalási problémák

-  a szexualitás örömteli megélésének a problémái stb.

- elhúzódó gyászfolyamatban, vetélés és abortusz miatti depresszióban

 

Kinek ajánlom az egyéni családállítást:

Az egyéni családállítást azoknak javaslom, akiknek nehéz megnyílni, akik erősen a szoronganak ismeretlenek között. Aki szeretné, ha a problémája bizalmasan lenne kezelve. Azoknak is ajánlom, akiknek jobban megfelel egy-egy alkalommal az egy órás egyéni foglalkozás. 

Ajánlom azoknak is, akik mélyebb szinten szeretnék megismerni az egyéni karmikus hátteret. A feltárt családi dinamika gyógyulni kezd és ehhez plusz segítséget adok a belső gyermek terápiával. Hiszen a felnőtt énünk megértő és belátó tud lenni, de ettől függetlenül a gyermeki énünk személyisége az átélt traumatikus helyzetek miatt további segítséget igényel.

 

Vélemények, ajánlások az egyéni, online családállításról

 

Kedves  Önmagában kutató!

 

Jó szívvel ajánlom Katit, mert nekem nagyon sokat adott és segített egy nehéz időszakomban.

Egy általa vezetett meditációban fény derült arra, hogy miért tér vissza álmomban oly sokszor a zavaros folyó képe, mely kapcsán eljutottunk arra, hogy nekem volt egy testvérem, akiről én nem is tudtam, aki viszont az ismeretlenség homályában volt.

Ezt raktuk rendbe és innentől az ismeretlen testvér megbékélve a sorsával elfoglalta méltó helyét az életemben.

Ezen túl Kati számtalan nagyon jó gyakorlatot ismer, mely mindenki segítségére lehet és nekem nagyon sokat ad/adott. Mondom én ezt, akinek bizony elég kemény a materialista oldala és bizony megkérdőjelez sok mindent.

Csaba

 

 Én Katit azért választottam lelki segítőül, mert úgy éreztem, hogy megbízom benne és azt tapasztaltam, hogy többféle módszert alkalmaz, amivel feltárhatóak és megoldhatóak a lelki elakadások. Skype-os beszélgetéseink során többször Hellingert is állítottunk és közben olyan összefüggésekre is rámutatott, melyeket megdöbbentőnek, de nagyon igaznak éreztem. A meditáció közben végig érződik, hogy energiákkal segít és pillanatok alatt bele tudom élni magam az adott helyzetbe. Bár több Hellinger könyvet is elolvastam, volt olyan állításom, melyben teljesen új szemszögből közelített meg egy adott problémát, tehát az ő tudása, rálátása ebben a témában is sokoldalú. Az állítások után többször volt olyan élményem, hogy valami változott a családi kapcsolataim terén. Régebben a családban sok minden engem érintő negatívumot lenyeltem, elfojtottam, de most már kezdek kiállni magamért. Lelkileg és energetikailag is erősebbnek, magabiztosabbnak érzem magam. Összefoglalva nem könnyű út az önismeret, de ezen az úton Katiban egy megbízható segítőre leltem.

Kriszti